Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun raportteja


Kuva Tuote Hinta  
An excursion to project hatcheries – Students’ experiences in multidisciplinary learning projects
22.00 €
Better Health via Research
22.00 €
Ekskursio projektipajoihin – opiskelijoiden kokemuksia monialaisista oppimisprojekteista
22.00 €
Erityisestä edistävään – mielenterveystyön ja sen opettamisen edistäminen Salon seudulla
23.00 €
Esteettömästi saavutettavissa
22.00 €
Experiences of Dry Sanitation in Southern Africa
22.00 €
Herkkuruokaa puusta – syötävien lahottajasienten viljely maatalouden sivuelinkeinona
33.00 €
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä Salon seudulla
23.00 €
Ihon terveydeksi,
22.00 €
Kansainvälinen Turun ammattikorkeakoulu – korkeakouluyhteisöstä globaaliin vastuuseen
30.00 €
Kehittävä vuoropuhelu – ravitsemushoidon ja -ohjauksen täydennyskoulutusmalli
21.00 €
Kieli- ja viestintäosaaminen osana ammattitaitoa – kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista
27.00 €
Kohti innovaatiopedagogiikkaa – uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen ja oppimiseen
22.00 €
Kuntakumppanuudella terveyttä edistämään - SARAKE-hanke aikuisopiskelijoiden oppimisympäristönä
21.00 €
Kymmenen vastausta sähköherkkyydestä
22.00 €
Laatua vanhusten hoitoon - terveysalan VAPAKE-projektin raportti
21.00 €
Lepakkojen salatut elämät - Pohjanlepakkoyhdyskunnan radiotelemetriatutkimus
20.00 €
Miten meni mitoitus, onnistuiko oppiminen? OPMITKU-hankkeen loppuraportti
23.00 €
Näkökulmia tietoturvaan
22.00 €
Näkökulmia tietoturvaan 2
27.00 €
Pedagogical Views on Innovation Competences and Entrepreneurship – Innovation Pedagogy and Other Approaches
23.00 €
Sairaanhoitajien lääkehoito-osaaminen yliopistosairaalassa
21.00 €
Saumaton malli ortopedisten potilaiden hoitoon - selviytymisapua tekonivelleikkauspotilaille koko hoitoketjun ajan
21.00 €
Saumatonta terveysosaamista Varsinais-Suomessa – verkko-opiskelu täydennyskoulutuksen välineenä
22.00 €
Seudullinen rakennusvalvonta Turun alueella
20.00 €
Terve AKSELI – terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi
27.00 €
Terveesti nyt ja huomenna – näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan terveyden edistämiseen
27.00 €
Towards Innovation Pedagogy – A new approach to teaching and learning for universities of applied sciences
23.00 €
Tutkien terveyttä 2007
21.00 €
Tutkien terveyttä 2008
22.00 €
Tutkien terveyttä 2009–2010
23.00 €
Työelämälähtöistä korkeakoulutusta kolmikantamallilla – sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen (YAMK) koulutusohjelman arviointiraportti
22.00 €
Työtä, tietoa ja tutkimusta tänään - innovaatioita tulevaan: Turun ammattikorkeakoulun FUTIS-tutkimusohjelman (Future Work and Innovative Services) avausjulkaisu
23.00 €
Vanhusten lääkehoidon kehittäminen - VALO-projektin tuloksia Salon seudulla
22.00 €
Varsinaissuomalaista äitiyshuoltoa kehittämässä – Kymppi-hanke innovaatioympäristönä
23.00 €
Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 3
20.00 €
Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 4 – teemana aikuiskoulutus
23.00 €
Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 5 – teemana täydennyskoulutus
23.00 €
Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 6 – teemana yhteistyö
27.00 €
Yrittäjyyden jäljillä, työelämän poluilla – innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa
23.00 €