Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun raporttejaKehittävä vuoropuhelu – ravitsemushoidon ja -ohjauksen täydennyskoulutusmalli

ISBN-13:9789522160713 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun raportteja 85 
Julkaisuvuosi:2009 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:104 s. 
Toimittajat:Annukka Mattinen & Sirkku Koivuniemi 

21.00 €

Ennaltaehkäisy on terveyden edistämisessä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta tehokkainta ja taloudellisinta. Ravitsemushoidossa ja -ohjauksessa keskeistä on asiakaslähtöisyys, mikä toteutuu parhaiten moniammatillisessa toiminnassa. Henkilöstön osaamisen päivittämisessä korostuu tiedollisen osaamisen lisäksi myös työkäytäntöjen kehittäminen.

Julkaisussa kuvataan Asiakaslähtöisiä ratkaisuja terveysneuvontaan, case ravitsemusohjaus -projektissa kehitetty ammatillinen täydennyskoulutusmalli Kehittävä vuoropuhelu. Julkaisussa selvitetään, miten työyhteisön työkäytänteisiin ja työntekijöiden tiedolliseen osaamiseen voidaan vaikuttaa moniammatillisissa ryhmissä toteutetun koulutuksen keinoin. Julkaisussa kuvataan mallin lisäksi sen kehittämisprosessi ja mallin vaikuttavuuden arviointitutkimukset.

Kehittävä vuoropuhelu -malli soveltuu terveyden edistämisen eri teemojen täydennyskoulutukseen ja työkäytänteiden kehittämiseen. Mallin kehittäminen on tapahtunut kolmen ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyössä, osittain STM:n rahoittamana.


Takaisin