Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun raporttejaTutkien terveyttä 2009–2010

ISBN-13:9789522161741 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun raportteja 102 
Julkaisuvuosi:2011 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:102 s. 
Toimittajat:Kaija Lind, Mikko Saarikoski & Marjale von Schantz 

23.00 €

Tutkien terveyttä on Turun ammattikorkeakoulun Terveysala-tulosalueen tutkimus- ja kehitystoiminnan vuosikirja. Esiteltävät hankkeet on toteutettu yhteistyössä työelämän edustajien kanssa uutta tietoa tuottamalla ja soveltamalla.

Artikkeleissa kuvataan terveysalan tutkimuksia ja projekteja, joiden tavoitteena on strategisen, ammatillisen ja kansalaisten terveysosaamisen edistäminen. Julkaisussa esitellään mm. lasten hoitotyön laadun kehittämistutkimus, Irti infektioista -projekti sekä Ekotori-hanke, jossa on kehitetty terveyspalveluja pitkäaikaistyöttömille. Lisäksi julkaisussa on artikkelit viestinnästä tuloksellisessa tutkimus- ja kehitystoiminnassa, Terveysala-tulosalueen Lääkehoito-osaamisen kehittämiskeskus Loisteesta, opinnäytetöistä strategiatyön osana, opiskelijoiden tietoteknisistä valmiuksista opintojen alussa sekä kansalaisten liikuntamotivaatiosta sauvakävelytutkimuksen yhteydessä.

Teoksessa kuvatut projektit kuuluvat Turun ammattikorkeakoulun Terveysala-tulosalueen Lääkehoito- ja terveysosaaminen -T&K-ohjelmaan.


Takaisin