Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun raporttejaVastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 3

ISBN-13:9789522160706 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun raportteja 75 
Julkaisuvuosi:2008 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:136 s. 
Toimittajat:Hannele Paltta, Leila Tiilikka, Ulla Wiirilinna & Sirkku Koivuniemi 

20.00 €

Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin -sarjan asiantuntija-artikkeleissa kuvataan Turun ammattikorkeakoulun Terveysala-tulosalueen opetustoiminnan kehittämistä. Sarjan kolmannessa osassa aiheina ovat tuutorointi, ohjattu harjoittelu, lääkehoito-osaaminen ja erilaiset oppimisympäristöt.

Tuutoroinnin menetelmistä käsitellään kehityskeskusteluja ja portfolion ohjausta sekä erityiskysymyksenä kansainvälisten opiskelijoiden ohjausta. Julkaisussa tehdään myös laaja katsaus kliinisten oppimisympäristöjen ja ohjauksen tutkimukseen sekä kuvataan harjoittelun arviointiperusteiden kehittämistyötä ja klinikkaopettajatoimintaa.

Lääkehoito-osaamisen arviointi- ja kehittämiskeskus Loiste toimii Turun AMK:n Terveysala-tulosalueella. Julkaisussa kuvataan lääkehoitopassin kehitystyötä lääkehoidon oppimisen tueksi sekä lääkehoito-osaamisen kehittämistä radiografiatyössä ja alan koulutuksessa. Ammatillinen kasvu nopeasti uusiutuvaan terveydenhuoltoon edellyttää myös koulutukselta kehittyviä oppimisympäristöjä ja tähän liittyen julkaisussa esitellään moniammatillista projektia, kansainvälistä viikkoa ja verkko-opetuksen toteutusta.
Takaisin