Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun raporttejaSairaanhoitajien lääkehoito-osaaminen yliopistosairaalassa

ISBN-13:9789522160492 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun raportteja 72 
Julkaisuvuosi:2008 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:96 s. 
Toimittajat:Oili Veräjänkorva (toim.) 

21.00 €

Lääkehoidon mahdollisuuksien kasvaessa myös lääkkeiden ja lääkehoitojen haittoihin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Laadukas lääkehoito-osaaminen onkin tärkeä osa terveydenhuoltohenkilöstön ammattitaitoa ja potilasturvallisuutta.

Sairaanhoitajien lääkehoito-osaaminen yliopistosairaalassa -julkaisu on Turun ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyössä toteuttaman kehittämishankkeen loppuraportti. Lääkehoidon turvallisuus yliopistosairaalassa (LÄÄKI_TYKS)-hanke noudatti Turun AMK:ssa kehitettyä toimintamallia, jossa hoitohenkilöstölle tehdyn lääkehoito-osaamisen arvioinnin pohjalta järjestettiin täydennyskoulutusta, ja sen jälkeen arvioitiin uudelleen lääkehoito-osaamista ja -taitoja. Hankkeen myötä hoitohenkilöstön lääkehoito-osaaminen parani ja samalla saatiin arvokasta tietoa osaamisen kehittämisen keinoista. Myös ammattikorkeakoulun opiskelijat osallistuivat hankkeeseen opinnäytetöiden välityksellä ja saivat näin kokemusta työelämän kehittämishankkeiden toteuttamisesta.

Kehittämishankkeen kuvauksen lisäksi julkaisussa käsitellään turvallista lääkehoitoa osana potilasturvallisuutta, lääkehoitoa yliopistosairaalassa ja sairaanhoitajien tehtäviä lääkehoidossa eri osastoilla. Lisäksi valotetaan mukana olleiden sairaanhoitajien kokemuksia ja käsityksiä hankkeesta. Lopuksi pohditaan sairaanhoitajien lääkehoito-osaamisen kehittämistä tulevaisuudessa.

Julkaisun toimittaja TtT Oili Veräjänkorvan suunnittelemaa lääkehoidon osaamismittaria ja täydennyskoulutusmallia on kehitetty ja testattu pitkäjänteisesti yhteistyössä useiden terveydenhuollon organisaatioiden kanssa.


Takaisin