Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun raporttejaTutkien terveyttä 2007

ISBN-13:9789522160249 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun raportteja 64 
Julkaisuvuosi:2007 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:126 s. 
Toimittajat:Kaija Lind, Mikko Saarikoski & Sirkku Koivuniemi 

21.00 €

Tutkien terveyttä 2007 on Turun ammattikorkeakoulun terveysalan tulosalueen tutkimus- ja kehitystoiminnan vuosikirja. Turun AMK:ssa on vuonna 2007 käynnistetty tutkimus- ja kehitysohjelmatoiminta, ja tässä julkaisussa luodaan katsaus Terve ja hyvinvoiva tulevaisuus -ohjelman tavoitteisiin ja käynnistysvaiheeseen.

Artikkeleissa esitellään tutkimuksia ja projekteja, joiden tavoitteena on strategisen, ammatillisen ja kansalaisten terveysosaamisen edistäminen. Strategista terveysosaamista edustaa mm. sähköisen kirjaamisen kehittäminen kotisairaanhoidossa. Puheenaiheena on myös työelämän osaamistarpeiden asettamat haasteet laadukkaalle ammattikorkeakoulutukselle.

Ammatillisen terveysosaamisen teemoina ovat mm. lääkitysturvallisuuden lisääminen hoitohenkilöstön osaamista kehittämällä, hyvät radiografiatyön käytännöt sekä suun terveydenhuollon työnjaon kehittäminen. Kansalaisten terveysosaamisen edistämistä puolestaan käsittelevät artikkelit Tavoitteena luuston terveys ja Vanhusten lääkehoidon kehittäminen.


Takaisin