Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun raporttejaSaumaton malli ortopedisten potilaiden hoitoon - selviytymisapua tekonivelleikkauspotilaille koko hoitoketjun ajan

ISBN-13:9789522160270 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun raportteja 65 
Julkaisuvuosi:2007 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:136 s. 
Toimittajat:Tiina Nurmela 

21.00 €

Turun väestö ikääntyy voimakkaasti. Yli 75-vuotiaiden ryhmän ennustetaan kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana yli viidellä sadalla henkilöllä. Turku sijoittuukin kuuden suurimman kaupungin ikärakenteen vertailussa kärkeen. Ikääntyvät ihmiset tarvitsevat ikänsä sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakykynsä heikkenemisen vuoksi paljon terveys- ja sosiaalipalveluja. Ikääntyvien henkilöiden tavallinen terveysongelma on erityisesti lonkka- ja polvinivelten kuluminen, mikä aiheuttaa tekonivelleikkaushoidon tarpeen. Näiden ja muiden ortopedisten potilaiden hoidossa on monia ongelmakohtia alkaen potilasohjauksesta hoitoketjun eri vaiheissa päätyen terveydenhuollon organisaatioiden väliseen yhteistyöhön.

Kirurgisten potilaiden, erityisesti suurissa kirurgisissa toimenpiteissä olleiden potilaiden, kuten lonkan ja polven tekonivelleikkauspotilaiden, hoito sitoo vuosittain paljon terveydenhuollon varoja erikoissairaanhoitoon. Potilaiden pitäminen vuodeosastolla pitkään, vaikka hoitoon liittyvää tarvetta ei varsinaisesti enää ole, sitoo hoitopaikkoja ja viivästyttää monien muiden potilaiden hoitoon pääsyä. Järkevillä hoitojärjestelyillä voidaan helpottaa hoitojonojen etenemistä ja vähentää tarpeettomia erikoissairaanhoitopäiviä. Samalla voimavaroja vapautuu muihin turkulaisten terveystarpeisiin vastaamiseen.

Tässä artikkelijulkaisussa kuvataan Ortopedisten potilaiden hoidon kehittämishanketta (ORTOP), jolla on pyritty osaltaan vastaamaan näihin toiminnan kehittämisvaatimuksiin. Turun kaupungin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettu hanke palvelee hyvin niin turkulaisia tekonivelleikkauspotilaita, terveyspalvelujärjestelmän toiminnan kehittämistä kuin terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoiden oppimistakin. Kehitellyllä hoitojärjestelmämallilla on myös laajempaa käyttöä ja muita kuntia hyödyttävä vaikutus.


Takaisin