Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun raporttejaHyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä Salon seudulla

ISBN-13:9789522160058 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun raportteja 57 
Julkaisuvuosi:2007 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:158 s. + 9 liites. 
Toimittajat:Irmeli leino & Ulla Wiirilinna (toim.) 

23.00 €

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä Salon seudulla -julkaisu tarjoaa esimerkkejä kunnan viranhaltijoille ja luottamushenkilöille siitä, miten pystytään jäntevöittämään, tekemään läpinäkyväksi sekä tehostamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä kunnassa. Julkaisussa käsitellään terveyserojen arviointia ja selvittämistä, toimenpiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä ja sen mukaan ottamisessa kunnalliseen päätöksentekoon sekä palvelujen kehittämistä kunnassa.

Tämä julkaisu perustuu TEJO (Hyvinvoinnin ja terveyden paikalliset rakenteet ja johtaminen) -hankkeessa tehtyihin hyvinvoinnin selvityksiin ja kehittämistoimiin Salon seudulla. Tavoitteena oli kehittää poikkihallinnollinen toimintatapa, jossa virkamiehet ja päättäjät sitoutuvat yhteisiin päämääriin jo valmisteluprosessin aikana.

Julkaisun tarkoitus on antaa ideoita ja käytännön esimerkkejä hyvinvoinnin ja terveyden seurantajärjestelmästä, hyvinvointitiedon hyödyntämisestä ja hyvinvointijohtamisen kehittämisestä.


Takaisin