Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun raporttejaLaatua vanhusten hoitoon - terveysalan VAPAKE-projektin raportti

ISBN-13:9789525596960 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun raportteja 56 
Julkaisuvuosi:2007 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:91 s. 
Toimittajat:Riitta-Liisa Ääri, Leena Elomaa & Minna Ylönen (toim.) 

21.00 €

Vanhusten palveluketjun ja hoitotyön laadun kehittäminen Turun terveystoimessa (VAPAKE) -projektissa kehitettiin ja testattiin sairaanhoitajaopiskelijoiden (AMK) harjoittelun uusi ohjausmalli. Opiskelijat, ohjaajat ja opettajat kehittivät samalla näyttöön perustuvaa vanhusten hoitotyötä ongelmaperustaisen ohjausmallin mukaan.

Tässä julkaisussa kuvataan lisäksi vanhustyön kehittämistä opinnäytetöiden avulla. Ajankohtaisista kehittämiskohteista nimettiin kolme Turun terveystoimen toiveiden mukaista opinnäytetöiden teemaa: saumaton palveluketju ja asiakkuuden hallinta, hoitotyön laadun edistäminen sekä tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot. Osa näistä opinnäytetöistä esitellään artikkelin muodossa.

Ohjattu harjoittelu on olennainen osa terveysalan opintoja ammattikorkeakoulussa. Uutta ohjausmallia kehitettiin osana vanhustyön kehittämisen projektia, mutta sitä voidaan soveltaa muuallakin. Julkaisu onkin suunnattu kaikille ohjatun harjoittelun ja käytännön hoitotyön kehittämisestä kiinnostuneille.


Takaisin