Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Terveys ja liikunta


Kuva Tuote Hinta  
"Säädyllisissä ja hyvissä oloissa" - mobiilin ja monipaikkaisen työn työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmän kehittäminen
22.00 €
Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminta yrittäjämäisen ja yhteistoiminnallisen toimintatavan rajapinnassa
27.00 €
Better Health via Research
22.00 €
Ensihoito-osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksen avulla
22.00 €
Erityisestä edistävään – mielenterveystyön ja sen opettamisen edistäminen Salon seudulla
23.00 €
Esteettömästi saavutettavissa
22.00 €
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä Salon seudulla
23.00 €
Joukoista joukkueeksi - terveysalan opettajien kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen Turun ammattikorkeakoulussa
22.00 €
Kehittävä vuoropuhelu – ravitsemushoidon ja -ohjauksen täydennyskoulutusmalli
21.00 €
Kuntakumppanuudella terveyttä edistämään - SARAKE-hanke aikuisopiskelijoiden oppimisympäristönä
21.00 €
Kymmenen vastausta sähköherkkyydestä
22.00 €
Laatua vanhusten hoitoon - terveysalan VAPAKE-projektin raportti
21.00 €
Lihaksensisäisen injektion turvallinen antaminen
20.00 € Ei tilattavissa. Voit tiedustella sähköpostitse mahdollisuutta saada kirja (ks. yhteystiedot).
Molemmat kädet käyttöön – opas vanhemmille, joiden lapsella on hemiplegia
15.00 €
Näytön jäljillä - tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä
20.00 €
Opettajuus sillanrakentajana – ylemmän ammattikorkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan integraatio sosiaali- ja terveysalalla
22.00 €
Puun ja kuoren välissä – lähijohtajuus sosiaali- ja terveysalalla
22.00 €
Sairaanhoitaja lääkehoidon ohjaajana ja lääketiedon käyttäjänä – MONI-lääke-hankkeen tuloksia
22.00 €
Sairaanhoitajien lääkehoito-osaaminen yliopistosairaalassa
21.00 €
Saumaton malli ortopedisten potilaiden hoitoon - selviytymisapua tekonivelleikkauspotilaille koko hoitoketjun ajan
21.00 €
Saumatonta terveysosaamista Varsinais-Suomessa – verkko-opiskelu täydennyskoulutuksen välineenä
22.00 €
Seikkaile ja opi mikrobimaailmassa – mikrobit ja tautien torjunta
33.00 €
Taitava harjoittelun ohjaaja
18.00 €
Terve AKSELI – terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi
27.00 €
Terveesti nyt ja huomenna – näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan terveyden edistämiseen
27.00 €
Tutkien terveyttä 2007
21.00 €
Tutkien terveyttä 2008
22.00 €
Tutkien terveyttä 2009–2010
23.00 €
Työelämälähtöistä korkeakoulutusta kolmikantamallilla – sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen (YAMK) koulutusohjelman arviointiraportti
22.00 €
Valmiina vanhemmuuteen – perhevalmennuksen kehittäminen Turun sosiaali- ja terveystoimessa
22.00 €
Vanhusten lääkehoidon kehittäminen - VALO-projektin tuloksia Salon seudulla
22.00 €
Vapaa-ajan aktiviteettien tuottamat hyvinvointikokemukset kolmasikäläisten keskuudessa
27.00 €
Varsinaissuomalaista äitiyshuoltoa kehittämässä – Kymppi-hanke innovaatioympäristönä
23.00 €
Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 3
20.00 €
Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 4 – teemana aikuiskoulutus
23.00 €
Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 5 – teemana täydennyskoulutus
23.00 €
Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 6 – teemana yhteistyö
27.00 €