Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Terveys ja liikuntaKymmenen vastausta sähköherkkyydestä

ISBN-13:9789522165947 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun raportteja 221 
Julkaisuvuosi:2015 
Kirjoittajat:Marjukka Hagström, Markku Sainio, Rauno Pääkkönen & Reijo Ekman 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:51 s. 

22.00 €

Kymmenen vastausta sähköherkkyydestä -julkaisuun on koottu ajantasaista tietoa sähköherkkyydestä: mitä sähköherkkyys on, mitä mieltä eri toimijat siitä ovat ja miten oireita voidaan lieventää. Aineistona on käytetty tutkimuskirjallisuutta ja käytännössä saatua kokeellista tietoa eri tieteenaloilta. Julkaisussa esitellään myös sähköherkkien omia näkemyksiä Turun ammattikorkeakoulussa vuosina 2011–2012 kerätyn laajan kyselyaineiston pohjalta.

Yleisimpiä ympäristöherkkyyksiä ovat haju-, monikemikaali- ja sähköherkkyys sekä sairas rakennus -oireisto. Maailman terveysjärjestön mukaan ympäristöherkkyysoireisto voi johtaa merkittävään toimintakyvyn sekä työ- ja elämänpiirin rajoittumiseen. Ruotsissa sähköherkkyys on tunnustettu toimintarajoite. Suomessakin oirekuvan katsotaan edustavan toiminnallista häiriötä, joka invalidisoi ja aiheuttaa toimintakyvyn heikentymistä. Julkaisussa tuodaan esiin sähköherkkien käytännössä hyväksi havaitsemia toimenpiteitä, jotka ovat auttaneet kuntoutumisessa.

Sähköherkkyyttä käsitellään tässä julkaisussa vastaamalla kymmeneen tavallisimpaan sähköherkkyyteen liittyvään kysymykseen. Julkaisu on suunnattu sähköherkille, heidän läheisilleen ja heitä terveydenhuollossa kohtaaville.
Takaisin