Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaalejaTyöelämää kehittämässä – ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina

ISBN-13:9789522162618 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 67 
Julkaisuvuosi:2012 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:129 s. 
Toimittajat:Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen 

25.00 €

Kehittämisosaaminen on keskeinen taito tämän päivän työmarkkinoilla. Työelämä tarvitsee osaajia, jotka tunnistavat muutostarpeita omassa työssään ja työyhteisössään ja hakevat aktiivisesti uusia ratkaisuja käytännön ongelmiin. Lisäksi tarvitaan asiantuntijoita, jotka vetävät kehittämisprosesseja sekä tukevat työntekijöitä ja työyhteisöjä muutoksen toteuttamisessa.

Julkaisu toimii johdantona projektimaiseen työhön ja kehittämisprojekteihin esitellen erilaisia työelämän kehittämisen muotoja ammattikorkeakoulun näkökulmasta. Julkaisun artikkelit kuvaavat tapoja, joilla työtä ja työyhteisöjä voidaan kehittää rakentamalla uusia toimintatapoja ja luomalla työntekijöille välineitä kehittyä omassa työssään.

Artikkelikokoelma on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita projektimaisesta kehittämisestä tai yhteistyökumppanuudesta ammatti-korkeakoulun kanssa. Teosta voidaan hyödyntää myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon oppimateriaalina. Julkaisussa esiteltävät case-esimerkit ovat Hyvinvointipalvelut-tulosalueelta, mutta ne ovat sovellettavissa myös muiden alojen kehittämistoimintaan. Teoksen kirjoittajat ja toimittajat työskentelevät Turun ammattikorkeakoulussa erilaisissa kehittämistehtävissä.


Takaisin