Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja"Jotenkin näin sitä soitetaan" – lapsen ja aikuisen kohtaaminen viulun äärellä

ISBN-13:9789522160898 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 45 
Julkaisuvuosi:2009 
Kirjoittajat:Terhi Karhumäki 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:79 s. + 13 liites. 

20.00 €

”Jotenkin näin sitä soitetaan” totesi soitinvalmennusopettajalleen 6-vuotias Aaro tapailtuaan viululla Aurinkolaulun ensimmäisiä säveliä. Toteamus tuo tämän kirjan tärkeistä lapsitutkimuksellisista teemoista esiin lapsen osallisuuden hänen toimintansa, kertomansa ja kokemisensa kautta sekä lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen – kohtaamisen.

Aaron ja opettajan välisen keskustelun käynnisti opettajan tavoite selvittää, millaisia kokemuksia pieni lapsi saa soittimesta ja miten hän ne ilmaisee. Keskusteluaineistosta selviää, että lapsi ilmaisee kokemuksensa pikemminkin toimintana, eleinä ja ilmeinä kuin sanoina. Opettajan toimintaa vuorovaikutuksen osapuolena arvioidaan kysymällä, onnistuuko hän tavoittamaan lapsen kanssa vastavuoroisen ja tasavertaisen suhteen, jossa oppiminen tapahtuu yhdessä rakentaen. Täten kirja tarjoaa näkökulman myös opettajuuteen.

Teoksen tavoitteena on lisätä lukijan ymmärrystä lapsesta – hänen tavastaan ajatella, kokea ja ilmaista itseään. Se pyrkii osoittamaan, että lapsen kokemusmaailman ymmärtäminen ja myönteinen vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä ovat onnistuneen opetustyön perusta.

Kirja perustuu Terhi Karhumäen Turun ammattikorkeakoulun musiikkipedagogilinjalla tekemään opinnäytetyöhön, joka valmistui vuonna 2008.

Liitteet ⟨maksuton PDF-julkaisu⟩:
» Sisällysluettelo


Takaisin