Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaalejaNäytön jäljillä - tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä

ISBN-13:9789522160652 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 12 
Julkaisuvuosi:2010, 5. uudistettu painos (pdf) / 2008, 4. uudistettu painos (painettu) 
Kirjoittajat:Leena Elomaa & Hannele Mikkola 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:65 s. 

20.00 €

Näyttöön perustuva toiminta vakiintui 1990-luvulla terveydenhuollon käsitteistöön. Terveydenhuoltoa luonnehtii tiedon valtava lisääntyminen ja nopea vanheneminen. Ajan tasalla pysyminen ja toiminnan perustaminen parhaaseen saatavilla olevaan tietoon edellyttävät sekä käsitystä näyttöön perustuvasta toiminnasta ja sen tiedonlähteistä että informaatiolukutaitoa.

Kirjan tavoitteena on saatella lukija näyttöön perustuvan toiminnan alkutaipaleelle. Kirjan toivotaankin, paitsi innostavan käyttäjiä tiedonlähteille ja tiedon hyödyntämiseen, myös kannustavan perehtymään asiaan syvällisemmin muita oppimateriaaleja hyödyntäen.

Näytön jäljillä on laadittu oppimateriaaliksi terveysalan koulutukseen, mutta se soveltuu myös jo työelämässä toimivien ammattitaidon kehittämiseen.

Kirjoittajilla on pitkä kokemus yhteistyöstä tiedonhaun ja tiedon kriittisen käytön opetuksesta terveysalan koulutuksessa. Tämä kirja on syntynyt tuon yhteistyön tuloksena ja siinä yhdistyvät näyttöön perustuvan hoitotyön ja tiedonhaun asiantuntemus. TtT Leena Elomaa toimi yliopettajana Turun ammattikorkeakoulun terveysalan koulutuksessa. VTM Hannele Mikkola toimii informaatikkona Turun ammattikorkeakoulun kirjastossa.

Lue Leena Elomaan haastattelu (2010) täältä.

Julkaisun 5. uudistettu painos (2010) on ladattavissa veloituksetta oheisesta vihreästä linkistä. Julkaisun uusin painettu versio on 4. painos (2008), jonka voi tilata sinisestä linkistä.


Takaisin