Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaalejaTider och former - en inblick i formgivningen från 1800-talets slut till vår tid

ISBN-10:9525596621 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 31 
Julkaisuvuosi:2006 
Kirjoittajat:Maria Käld & Ulla Seppälä-Kavén 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:117 sivua 

22.00 €

Den västerländska formgivningens historia från 1800-talets slut till vår tid presenteras här med vändpunkter och de mest betydande formgivarna i kronologisk ordning. För att ge läsaren en inblick i det sätt på vilket formgivningen alltid lever i ett socialt, ekonomiskt och kulturellt sammanhang är framställningen delvis indelad i årtionden. Formgivningen i Finland behandlas mera ingående i egna kapitel i samband med den allmänna utvecklingen under olika tider.

En bakre tidsgräns är förlagd till 1800-talet, då det för första gången kan iakttas en medveten strävan att utveckla produkter som beaktar den industriella produktionens förutsättningar. Sedan dess har formgivningen utvecklats i ett fortlöpande korsdrag mellan nationella särdrag och internationella intressen – det är i denna process som boken försöker ge läsaren en inblick. Det omfattande bildmaterialet i färg utgör ett viktigt visuellt komplement till texten.

Den finskspråkiga ”Muodon ajat”, som Ulla Seppälä-Kavén gav ut år 2003, har nu i översättningen Tider och former genomgått en lätt bearbetning och uppdatering. Författarna, som vardera undervisar i designhistoria, har med boken önskat ge en helhetsbild som fungerar som komplement till den rikliga mera specialiserade designlitteratur som idag produceras. Tider och former har producerats med stöd av Statens formgivningskommission.


Takaisin