Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia"Säädyllisissä ja hyvissä oloissa" - mobiilin ja monipaikkaisen työn työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmän kehittäminen

ISBN-13:9789522161000 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 29 
Julkaisuvuosi:2009 
Kirjoittajat:Ursula Hyrkkänen & Matti Vartiainen 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:88 s. & 6 liites. 

22.00 €

Teknologia on tehnyt mahdolliseksi ajasta ja paikasta riippumattomien työn muotojen kehittymisen. Työn muotojen laajeneminen vaatii toimintatapojen uudistamista sekä työpaikoilla että työorganisaatioiden toimintaa tukevissa palveluissa, kuten työterveyshuollossa. Teoksessa tarkastellaan mobiilia ja monipaikkaista työtä työterveyshuollon tehtävän näkökulmasta: miten selvittää työntekijän työolot ja työkuormitus työssä, jota tehdään kaikkialla.

Julkaisu käsittelee Työsuojelurahaston rahoittaman projektin ensimmäistä vaihetta, jossa on määritelty mobiilin ja monipaikkaisen työn työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmän kehittämistarvetta ja sisältöä. Määrittelytyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon toimijoiden kanssa. Raportin tavoitteena on luoda katsaus niihin haasteisiin, joita työn uudet muodot asettavat työterveyshuollon toteuttamiselle. Se kokoaa yhteen työterveyshuollon toimijoiden kokemia mobiilin ja monipaikkaisen työn arviointivälineiden vaatimuksia ja tarjoaa arviointimenetelmien kehittämisestä kiinnostuneille mahdollisuuden jatkaa kootun tiedon pohjalta omaa organisaatiota palveleviin konkretisointeihin.

Julkaisun nimi ”Säädyllisissä ja hyvissä oloissa” on kehitystyöhön osallistuneiden työterveyshuollon toimijoiden puhetta muistuttamassa siitä, että työolojen ja työkuormituksen arvioinnin päämäärä ei ole vain kerätä tietoa vaan edistää työntekijöiden hyvinvointia.


Takaisin