Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksiaAmmattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminta yrittäjämäisen ja yhteistoiminnallisen toimintatavan rajapinnassa

ISBN-13:9789522161598 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 32 
Julkaisuvuosi:2010 
Kirjoittajat:Sari Asteljoki 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:196 s. & 34 liites. 

27.00 €

Yrittäjyys on noussut sekä kansallisesti että kansainvälisesti yhdeksi keskeiseksi teemaksi eri koulutusasteilla. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on tarjota kaikkien alojen opiskelijoille sellaisia opintoja, jotka antavat valmiuksia toimia yrittäjänä tai yrittäjämäisesti. Sosiaali- ja terveysalalla kunnallisten palveluiden rinnalle on alkanut muodostua alan yritystoimintaa. Tutkimusten mukaan toiminnalliset ja opiskelijoita aktivoivat opetusmenetelmät ovat osoittautuneet parhaiksi keinoiksi yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen lisäämisessä sekä asenteen, motivaation ja tahdon kehittämisessä.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää induktiivisesti empiiriseen aineistoon perustuva substantiivinen teoria ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminnan ohjatussa harjoittelussa tapahtuvasta toiminnasta ja tuottaa toimintaan uutta käsitteistöä. Tutkimuksen tiedonantajina olivat ammattikorkeakoulun opiskelijat ja heitä ohjaavat opettajat bioanalytiikan, fysioterapian, hoitotyön, suun terveydenhuollon ja toimintaterapian koulutusohjelmista.

Tulosten mukaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminnassa tapahtuvan toiminnan ydinkäsitteeksi muodostui yrittäjämäinen yhteistoiminnallinen toimintatapa eli yhteinen toiminta, joka toteutuu sisäisenä, ulkoisena, omaehtoisena ja organisaatioyrittäjyytenä. Substantiivinen teoria sijoittuu kahden toimintaympäristön – terveydenhuolto-organisaation ja korkeakoulu-organisaation – välimaastoon. Se on rajanylitystä, jossa yhdessä luodaan innovatiivista ympäristöä.

Sari Asteljoki toimii Turun ammattikorkeakoulun Terveysala-tulosalueen lehtorina. Julkaisu on hänen väitöskirjansa.

Liitteet ⟨maksuton PDF-julkaisu⟩:
» Tiivistelmä


Takaisin