Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksiaJoukoista joukkueeksi - terveysalan opettajien kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen Turun ammattikorkeakoulussa

ISBN-13:9789522160515 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 28 
Julkaisuvuosi:2008 
Kirjoittajat:Kaija Lind 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:168 s. 

22.00 €

Ammattikorkeakoulun opettajien osaaminen ja osaamisen jakamisen mallit muodostavat kollektiivisen osaamispääoman, jonka arvo ja taso mitataan koulutuksen tuloksella – eli tutkinnon suorittavien ammattitaidolla. Laadukkaan koulutuksen turvaamiseksi yksittäisten opettajien tai pienryhmien osaaminen on saatava yhteiseen käyttöön.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, kuvata ja ymmärtää koulutusorganisaation osaamispääoman vahvistumiseen vaikuttavia tekijöitä selvittämällä ammattikorkeakoulun opettajien asiantuntijuuden kehittymisen lähtökohtia ja valintoja. Terveysalan opettajien täydennys- ja lisäkouluttautumisen toteutumista tarkasteltiin suhteessa heidän itse arvioimaansa osaamiseen, organisaation toimintaa ohjaaviin strategioihin sekä yhteisön sisäisiin verkostoihin. Tutkimuksella haettiin myös vastausta siihen, vahvistuuko yhteisön kollektiivinen osaamispääoma yksilöllisen osaamisen jakamisella sekä miten osaaminen ja sen kehittämisen mahdollisuudet liittyvät opettajien työhyvinvointiin. Tutkimuksen kohderyhmän muodosti Turun ammattikorkeakoulun terveysalan tulosalueen opettajakunta (n = 105) ja tutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä.Tutkimusaineisto koostui kolmesta osasta: AMKOTA-tilastomateriaalista, opettajien omista kouluttautumisraporteista sekä kyselyaineistosta, jolla selvitettiin tulosalueen sisäistä verkostoitumista sekä opettajien arvioita osaamisensa tasosta ammattikorkeakoulun ja tulosalueen strategioista nousevilla osaamisalueilla.

Työtehtävän edellyttämä osaaminen on merkittävää työhyvinvoinnin takaamiseksi. Osaamisvajeiden tunnistaminen ja olemassa olevan osaamisen saaminen ”yhteiseen käyttöön” kollektiivisen osaamispääoman vahvistamiseksi osoittautuivat tämän tutkimuksen perusteella tulevaisuuden keskeisiksi haasteiksi tuottavan ja kilpailukykyisen ammattikorkeakoulutuksen tarjoamiseksi.

Kaija Lind toimii Turun ammattikorkeakoulun terveysalan tulosalueen koulutusjohtajana. Julkaisu perustuu hänen lisensiaatintyöhönsä.Liitteet ⟨maksuton PDF-julkaisu⟩:
» Sisällysluettelo


Takaisin