Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksiaNäennäismarkkinat vaihtoehtona sosiaali- ja vanhustenhuollossa

ISBN-13:9789522160331 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 27 
Julkaisuvuosi:2008 
Kirjoittajat:Markku Heino 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:256 s. 

22.00 €

Kunnallisten palvelujen tuotannon tehostamiseen on kiinnitetty runsaasti huomiota 2000-luvulla. Tehostamista on tavoiteltu palvelurakenteita uudistamalla ja markkinoita hyödyntämällä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Varsinais-Suomen pienten kuntien avainhenkilöiden ja yksityisten palveluntuottajien mielipiteitä sosiaali- ja vanhustenhuollon palvelujen toteuttamisvaihtoehdoista. Vaihtoehtoina käsiteltiin kuntaliitoksia, kuntien yhteistyötä ja erityisesti näennäismarkkinoita. Huomiota kiinnitettiin palvelujen turvaamiseen, sosiaalipalvelujen tuottamisvaihtoehtoihin, palvelujen kilpailutettavuuteen, kilpailuttamisen seurauksiin, kilpailuttamisen toteuttamiseen ja näennäismarkkinoiden toteutumiseen. Erityisesti keskityttiin näennäismarkkinateoriassa esille tuotuihin markkinaehtoisiin vaihtoehtoihin, kuten tilaaja-tuottaja-malleihin.

Julkaisu tarjoaa kuntien luottamus- ja virkamiehille, hyvinvointipalvelujen tuottajille sekä muille asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden perehtyä kuntien sosiaali- ja vanhustenhuollon palvelujen tuottamisen ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin ja kunnallisten virka- ja luottamusmiesten sekä yksityisten palveluntuottajien näkemyksiin toimivista ratkaisuvaihtoehdoista.

Markku Heino toimii yhteiskuntatieteellisten aineiden lehtorina Turun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa. Julkaisu perustuu hänen lisensiaatintutkimukseensa.Liitteet ⟨maksuton PDF-julkaisu⟩:
» Sisällysluettelo


Takaisin