Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuorojaAurajoen vesitaloudellinen kunnostus hajakuormituksen ravinnepäästöjen vähentämiseksi

ISBN-13:9789522160676 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 44 
Julkaisuvuosi:2008 
Kirjoittajat:Martti Komulainen, Hannamaria Yliruusi, Heli Kanerva-Lehto, Juha Kääriä & Esko Pettay 
Kustannuspaikka:Turku 
Laajuus:44 s. 

18.00 €

Vesistöjen rehevöityminen on Saaristomeren, koko Itämeren ja monin paikoin myös sisävesistöjen keskeisin ongelma. Pääosa Saaristomeren ravinnekuormasta on peräisin hajakuormituslähteistä, mm. maataloudesta. Maatalouden hajakuormitus haastaa suunnittelemaan ja toteuttamaan kustannustehokkaita vesiensuojelutoimia ravinnevirtojen pienentämiseksi. Vesiensuojelumenetelmistä veden viipymää lisäävät kosteikot ja laskeutusaltaat voivat huolellisesti suunniteltuina ja oikein mitoitettuina vähentää merkittävästi maatalouden kuormitusta.

Julkaisussa esitetään päätulokset hankkeista ”Aurajoen vesitaloudellinen kunnostus hajakuormituksen ravinnepäästöjen vähentämiseksi” sekä ”Kosteikot ja pohjapadot Aurajoen yläjuoksulla”. EU Tavoite 2, EU Leader+ ja Varsinais-Suomen liiton myöntämän maakunnan kehittämisrahoituksen tuella toteutettujen hankkeiden tavoitteena oli kartoittaa pohjapatojen ja laajemmin vesitalouden säätelyn merkitystä ravinnekuormituksen vähentämisessä Aurajoen vesistöalueella. Hankkeissa selvitettiin vanhojen vesivara- ja myllypatojen merkitystä ravinnepitoisen sedimentin kerääjänä sekä suunniteltiin ja toteutettiin ravinnevalumia vähentäviä laskeutusaltaita Aurajoen sivu-uomiin.
Takaisin