Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuorojaNäkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön – opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle

ISBN-13:9789522163950 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 72 
Julkaisuvuosi:2013 
Kieli:suomi 
Kirjoittajat:Kari Salonen 
Laajuus:41 s. 

22.00 €

Turun ammattikorkeakoulussa sovellettava innovaatiopedagogiikka sisältää monipuolisia oppimis- ja opetusmenetelmiä sekä työelämän kanssa tapahtuvaa kehittämistoimintaa. Sekä pedagogiset ratkaisut että kehittämistoiminta liittyvät uudenlaisiin tuotteisiin, palveluihin ja prosesseihin sekä ajantasaisen tiedon tuottamiseen. Tämä opas pyrkii osaltaan tukemaan innovaatiopedagogiikkaa sekä laissa määriteltyä ammattikorkeakoulun tehtävää: tarjota työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Tässä julkaisussa keskitytään erityisesti opinnäytetyön tekemiseen ja opinnäytetyön käsitteistöön ja se on pyritty kirjoittamaan niin, että sitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä opiskelijalle ja opinnäytetöitä ohjaaville opettajille. Oppaan keskeisenä tehtävänä on selkeyttää toiminnallisen opinnäytetyön ja tutkimuksellisen opinnäytetytön sisältöjä, käsitteitä sekä niiden samankaltaisuuksia ja eroja. Tämän toivotaan osaltaan auttavan opiskelijoita ja ohjaavia opettajia tekemään korkeatasoisia opinnäytetöitä Turun ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa. Julkaisussa esitellään aluksi kehittämistoiminnan keskeisiä ajatuksia. Tarkemmin käsitellään kehittämishankkeen vaiheistamiseen, toimijoihin, tutkimisen ja kehittämisen menetelmiin (eli TKI-menetelmiin), materiaaleihin ja aineistoihin sekä hankkeen dokumentointiin ja analyysiin liittyviä asioita. Lopuksi kuvataan lyhyesti kehittämistoiminnan tuloksena syntynyt tuotos. Tämän julkaisu ei kuitenkaan pyri korvaamaan eri alojen tutkimus- ja kehittämiskirjallisuutta, vaan siihen voi tutustua esimerkiksi kirjallisuusluettelon vinkkien avulla. Julkaisua painetaan tilauksesta (tarvepainatus/print on demand), ja sen toimitusaika on n. viisi työpäivää.


Takaisin