Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuorojaTutkinto nopeammin? Opiskelijoiden käsityksiä opintoja hidastavista ja nopeuttavista tekijöistä

ISBN-13:9789522165138 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 83 
Julkaisuvuosi:2014 
Kieli:suomi 
Kirjoittajat:Salli Rantanen 
Laajuus:56 sivua 

22.00 €

Korkeakouluopintojen pitkittyminen ja opintojen keskeyttäminen ovat keskeisiä huolenaiheita sekä korkeakoulujen että koko yhteiskunnan näkökulmasta. Ammattikorkeakoulujen rahoituksen pääasiallisena perustana ovat suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot ja 55 opintopistettä vuodessa suorittaneiden lukumäärä. Opintojen läpäisyn tehostamisen kannalta on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota opiskelijoiden omiin käsityksiin erilaisista opintoprosessin sujuvuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Tämä tutkimus selvittää Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden käsityksiä erilaisista opintojen ja opetuksen järjestelyihin liittyvistä hidastavista ja nopeuttavista tekijöistä. Tutkimus perustuu Turun ammattikorkeakoulussa syksyllä 2012 toteutettuun opintojen läpäisykyselyyn, johon vastasi yhteensä 3 125 opiskelijaa. Tutkimuksen tavoitteena oli saada konkreettisia kehitysehdotuksia opintojen läpäisyn parantamiseksi.

Tutkimus tarkentaa aiempaa kuvaa opintojen etenemisen kipukohdista ja opintoprosessien kehittämistarpeista. Laadullinen aineisto toi opiskelijoiden omaa ääntä kuuluviin ja esille heidän mielestään keskeisiä ongelmakohtia opiskelupolulla. Tuloksia voidaan hyödyntää pohdittaessa opintojen läpäisyn tehostamista Suomen ammattikorkeakouluissa.
Takaisin