Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuorojaVideon mahdollisuudet opetuskäytössä – Turun ammattikorkeakoulun ViPeda-hanke

ISBN-13:9789522165428 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 
Julkaisuvuosi:2014 
Kieli:suomi 
Kirjoittajat:Rauli Lautkankare 
Laajuus:30 sivua 

22.00 €

Nykykäsityksen mukaan oppiminen on aktiivista toimintaa, jossa opiskelija itse rakentaa omaa tiedollista ja taidollista varastoaan. Tämä edellyttää opetukselta menetelmiä, jotka ruokkivat ja palvelevat opiskelijan luontaista uteliaisuutta. Mahdollisuuksien paljous tuo omat haasteensa: mikä menetelmä on kenellekin oppimisen kannalta sopivin ja osaako opettaja käyttää menetelmiä monipuolisesti?

Perinteiseen pedagogiikkaan liittyy yleensä vahvasti kynä, jolla kirjoitetaan ylös tärkeimpiä havaintoja. Videokameraa ei ole juurikaan käytetty. Videokameran voidaan toisaalta ajatella olevan eräänlainen kynä. Kamerakynä-ajattelussa työskentely on aktiivista, konstruktivistista, ongelmakeskeistä ja tavoitteellista.

Tässä julkaisussa kerrotaan videon käytön mahdollisuuksista opetuksessa ja oppimisessa sekä videokilpailusta, joka järjestettiin Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueella. Julkaisussa taustoitetaan videon käyttöä korkeakouluopetuksessa, esitellään videokilpailun järjestelyt, kilpailun kulku ja osallistujapalaute. Lopuksi pohditaan videon käytön tulevaisuutta digitalisoituvassa koulumaailmassa ja opetuksen osana. Julkaisun tavoitteena on tehdä videon käyttömahdollisuuksia tutummaksi ja kannustaa käyttämään videon tekoa opetuksessa ja osaamisen näyttönä.
Takaisin