Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuorojaOpettajuus sillanrakentajana – ylemmän ammattikorkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan integraatio sosiaali- ja terveysalalla

ISBN-13:9789522165800 
Julkaisusarja:Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 91 
Julkaisuvuosi:2015 
Kieli:suomi 
Kirjoittajat:Kari Salonen, Johanna Berg & Pia Ahonen 
Laajuus:28 s. & 30 liites. 

22.00 €

Tulevaisuuden opettajuus edellyttää uudenlaista osaamista ja kykyä toimia sillanrakentajana työelämän, opiskelijan ja tutkinto-ohjelman välillä. Tässä julkaisussa kuvataan työpajatyöskentelyä, jossa pohdittiin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) ammatillisia osaamisvaatimuksia työelämälähtöisessä tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Kysymyksen äärellä olivat opiskelijat, opettajat ja työelämän asiantuntijat eri organisaatioista. Tavoitteena oli tuottaa kuva tulevaisuuden opettajuudesta sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa. Työpaja oli osa YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -hankkeen YAMK-opettajuus sillanrakentajana -osiota, jota toteutetaan Turun ammattikorkeakoulussa. Valtakunnallista hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Julkaisun kirjoittajat toimivat Turun ammattikorkeakoulun Terveyden ja hyvinvoinnin tulosalueella. YTT, FM Kari Salonen työskentelee yliopettajana ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa. TtT Pia Ahonen vastaa koulutus- ja tutkimuspäällikkönä tulosalueen monimuotokoulutuksesta ja ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista. TtT Johanna Berg toimii terveysalan tutkinnoissa päätoimisena tuntiopettajana.


Takaisin