Turun AMK verkkokauppa
        
  
  
   Ostoskorissa 0 tuotetta  
 

Kaikki tuotteet


Valitse julkaisuvuosi:

2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003

Kuva Tuote Hinta  
Innovation Pedagogy - Preparing Higher Education Institutions for Future Challenges
15.00 €
Ihon terveydeksi,
22.00 €
Kerro ja ohjaa digitaalisia tarinoita
55.00 €
Kuvitteellisen leikin ilo -lomakkeet
66.00 €
Kuvitteellisen leikin ilo -setti
132.00 €
Hyöty
25.00 €
Digitalous – Opas sähköisen taloushallinnon käyttöönottajille
29.00 €
Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa
22.00 €
Hyvä elämä - Käytäntö, tutkimus ja ammattipedagogiikka
33.00 €
Terveesti nyt ja huomenna – näkökulmia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan terveyden edistämiseen
27.00 €
Kymmenen vastausta sähköherkkyydestä
22.00 €
Vähän parempi video – opas laadukkaan videon suunnitteluun ja toteutukseen
25.00 €
Muodon ajat – katsaus muotoiluun 1800-luvun lopulta nykypäivään, 3. uudistettu painos
33.00 €
Opettajuus sillanrakentajana – ylemmän ammattikorkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan integraatio sosiaali- ja terveysalalla
22.00 €
Herkkuruokaa puusta – syötävien lahottajasienten viljely maatalouden sivuelinkeinona
33.00 €
Videon mahdollisuudet opetuskäytössä – Turun ammattikorkeakoulun ViPeda-hanke
22.00 €
Vapaa-ajan aktiviteettien tuottamat hyvinvointikokemukset kolmasikäläisten keskuudessa
27.00 €
Innovative professional competences from multidisciplinary learning projects – Handbook for project hatchery tutors
23.00 €
An excursion to project hatcheries – Students’ experiences in multidisciplinary learning projects
22.00 €
Tutkinto nopeammin? Opiskelijoiden käsityksiä opintoja hidastavista ja nopeuttavista tekijöistä
22.00 €
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2013
22.00 €
Kansainvälinen Turun ammattikorkeakoulu – korkeakouluyhteisöstä globaaliin vastuuseen
30.00 €
Se toimii sittenkin – kohti organisaatiotutkimuksen pragmaattista kompleksisuusteoriaa
27.00 €
Ekskursio projektipajoihin – opiskelijoiden kokemuksia monialaisista oppimisprojekteista
22.00 €
Turun ammattikorkeakoulun nettisivu-uudistus - Kokemuksia onnistuneesta projektista (PDF)
15.00 €
Turun ammattikorkeakoulun nettisivu-uudistus - Kokemuksia onnistuneesta projektista
22.00 €
Kieli- ja viestintäosaaminen osana ammattitaitoa – kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista
27.00 €
Yrittäjyyden tie
33.00 €
Sisustuksen ajat – katsaus suomalaiseen sisustamiseen ja asumiseen 1800-luvun lopulta nykypäivään
33.00 €
Ihmisääni musiikkiterapian työvälineenä
27.00 €
Näkökulmia tietoturvaan 2
27.00 €
Sairaanhoitaja lääkehoidon ohjaajana ja lääketiedon käyttäjänä – MONI-lääke-hankkeen tuloksia
22.00 €
Pedagogical Views on Innovation Competences and Entrepreneurship – Innovation Pedagogy and Other Approaches
23.00 €
Geenitekniikka, 2. uudistettu painos
44.00 €
I as Me – Making of 2000 & 11 SELF-PORTRAITS
33.00 €
Aja taloudellisesti – ajoneuvon, kuljettajan ja olosuhteiden vaikutus polttoaineenkulutukseen
33.00 €
Terve AKSELI – terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi
27.00 €
Opiskelijoiden hyvinvointi Turun ammattikorkeakoulussa – hyvinvointikyselyn 2013 tulokset
22.00 €
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2012
22.00 €
Työelämälähtöistä korkeakoulutusta kolmikantamallilla – sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen (YAMK) koulutusohjelman arviointiraportti
22.00 €
Näkökulmia tietoturvaan
22.00 €
Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön – opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle
22.00 €
Better Health via Research
22.00 €
Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 6 – teemana yhteistyö
27.00 €
A Proactive Approach to Contracting and Law
30.00 €
Applied Research and Professional Education – Proceedings from the first CARPE networking conference in Utrecht on 2–4 November 2011
30.00 €
Adoption of Eco-Efficiency in Strategic and Operational Management of Industrial Small and Medium Size Enterprises
27.00 €
Towards Innovation Pedagogy – A new approach to teaching and learning for universities of applied sciences
23.00 €
Experiences of Dry Sanitation in Southern Africa
22.00 €
Underpinning – Nordic Practice
35.00 €
Proactive Law – Insights to theory and practice
23.00 €
Kipsitöiden pintakäsittely
18.00 €
Taiteen asetelmissa tutkimus - kannanottoja tutkimukseen taiteilijan työssä
22.00 €
Laatua vanhusten hoitoon - terveysalan VAPAKE-projektin raportti
21.00 €
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä Salon seudulla
23.00 €
Jazzix - jazzviuluopas Stephane Grappelli -tyyliseen improvisaatioon
22.00 €
Saumaton malli ortopedisten potilaiden hoitoon - selviytymisapua tekonivelleikkauspotilaille koko hoitoketjun ajan
21.00 €
Tutkien terveyttä 2007
21.00 €
Työtä, tietoa ja tutkimusta tänään - innovaatioita tulevaan: Turun ammattikorkeakoulun FUTIS-tutkimusohjelman (Future Work and Innovative Services) avausjulkaisu
23.00 €
Kuntakumppanuudella terveyttä edistämään - SARAKE-hanke aikuisopiskelijoiden oppimisympäristönä
21.00 €
Talojen korjausrakentaminen - johdatus perusteisiin
20.00 € Ei tilattavissa. Voit tiedustella sähköpostitse mahdollisuutta saada kirja (ks. yhteystiedot).
Sairaanhoitajien lääkehoito-osaaminen yliopistosairaalassa
21.00 €
Vapaus soittaa! - monipuoliset työtavat soitonopetuksessa
18.00 €
Aurajoen vesitaloudellinen kunnostus hajakuormituksen ravinnepäästöjen vähentämiseksi
18.00 €
Näennäismarkkinat vaihtoehtona sosiaali- ja vanhustenhuollossa
22.00 €
Joukoista joukkueeksi - terveysalan opettajien kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen Turun ammattikorkeakoulussa
22.00 €
Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 3
20.00 €
Lepakkojen salatut elämät - Pohjanlepakkoyhdyskunnan radiotelemetriatutkimus
20.00 €
Mahdollisuuksien ikkunoita - Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 10 vuotta
22.00 €
Esteettömästi saavutettavissa
22.00 €
Ensihoito-osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksen avulla
22.00 €
Tutkien terveyttä 2008
22.00 €
Suggestopedia ja suggestiopohjainen sellonsoitonopetus
18.00 €
Vanhusten lääkehoidon kehittäminen - VALO-projektin tuloksia Salon seudulla
22.00 €
VIMMA - naisten yrittäjätarinoita Turun seudulta
25.00 €
Tider och former - en inblick i formgivningen från 1800-talets slut till vår tid
22.00 €
G-avain pykäläviidakossa - tekijänoikeuksista musiikkipedagogeille ja muusikoille
20.00 €
Opas vastavalmistuneelle kuvataiteilijalle
22.00 €
Perustusten vahvistaminen - Näkymätöntä korjaustyötä
22.00 €
Verkko-opettajan oppimisprosessin tarina eli Seilin saaren arvoitus
21.00 €
Ihme - yrittäjätarinoita Loimaan seudulta
25.00 €
Näytön jäljillä - tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä
20.00 €
Lähde väreihin
22.00 €
Asterix-etydit – kokoelma kitaraharjoituksia
29.00 €
Yrittäjyyden jäljillä, työelämän poluilla – innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa
23.00 €
Lastensuojelun ja psykiatrian rajapinnoilla
25.00 €
Eläväksi animoitu
29.00 €
Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminta yrittäjämäisen ja yhteistoiminnallisen toimintatavan rajapinnassa
27.00 €
Tutkien terveyttä 2009–2010
23.00 €
Ihminen ja musiikki – musiikillisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksia
25.00 €
Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 4 – teemana aikuiskoulutus
23.00 €
Taidetyöskentely arjen näyttämöillä – teoriaa, menetelmiä ja sovelluksia
25.00 €
Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen lastensuojelutyössä
22.00 € Ei tilattavissa. Voit tiedustella sähköpostitse mahdollisuutta saada kirja (ks. yhteystiedot).
Puun ja kuoren välissä – lähijohtajuus sosiaali- ja terveysalalla
22.00 €
Miten meni mitoitus, onnistuiko oppiminen? OPMITKU-hankkeen loppuraportti
23.00 €
Varsinaissuomalaista äitiyshuoltoa kehittämässä – Kymppi-hanke innovaatioympäristönä
23.00 €
Taitava harjoittelun ohjaaja
18.00 €
Ideakirja mainonnan suunnittelijoille
22.00 €
Valmiina vanhemmuuteen – perhevalmennuksen kehittäminen Turun sosiaali- ja terveystoimessa
22.00 €
Saumatonta terveysosaamista Varsinais-Suomessa – verkko-opiskelu täydennyskoulutuksen välineenä
22.00 €
Seudullinen rakennusvalvonta Turun alueella
20.00 €
Kohti innovaatiopedagogiikkaa – uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen ja oppimiseen
22.00 €
Kehittävä vuoropuhelu – ravitsemushoidon ja -ohjauksen täydennyskoulutusmalli
21.00 €
"Jotenkin näin sitä soitetaan" – lapsen ja aikuisen kohtaaminen viulun äärellä
20.00 €
Lastensuojelun hyvät työkäytännöt
22.00 €
Välissä – valokuvat ymmärtämisen välineinä
25.00 €
Impro soi! – Improvisoinnista iloa ja osaamista soitonopiskeluun
18.00 €
"Säädyllisissä ja hyvissä oloissa" - mobiilin ja monipaikkaisen työn työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmän kehittäminen
22.00 €
Muutos, verkot ja verkostot - oppivan työyhteisön solmukohdissa
22.00 €
Työelämää kehittämässä – ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina
25.00 €
Innovatiivista ammattitaitoa monialaisista oppimisprojekteista – projektipajaohjaajan käsikirja
23.00 €
Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 5 – teemana täydennyskoulutus
23.00 €
Äärimmäisyyksien yhteinen tekijä – turkulainen valokuvakoulutus 20 vuotta
33.00 €
Omakuva on jokaisen kuva
38.00 €
Molemmat kädet käyttöön – opas vanhemmille, joiden lapsella on hemiplegia
15.00 €
Lihaksensisäisen injektion turvallinen antaminen
20.00 € Ei tilattavissa. Voit tiedustella sähköpostitse mahdollisuutta saada kirja (ks. yhteystiedot).
Seikkaile ja opi mikrobimaailmassa – mikrobit ja tautien torjunta
33.00 €
Friski – elämänhallinnan oppimateriaali
33.00 €
Syntynyt soittamaan – huilukoulu aikuisille
29.00 €
Erityisestä edistävään – mielenterveystyön ja sen opettamisen edistäminen Salon seudulla
23.00 €